keyboard_arrow_down

Partners

Het Interreg Project Herinneringen betreft een samenwerkingsverband tussen een zestal MKB en kennisinstellingen uit de regio Vlaanderen-Nederland die een gezamenlijk doel nastreven. 


ToxGenSolutions BV

Partner: ToxGenSolutions BV

ToxGenSolutions BV valoriseert de kennis en technologiën die werden ontwikkeld door het Nederlands ToxicoGenomics Center. Het bedrijf biedt technologie, kennis over moleculaire en cellulaire mechanismen en innovative 'genomics' gebaseerde test systemen aan voor het onderzoek naar barrier (zoals huid, long, darm) toxiciteit, carcinogeniciteit, reproductie- en ontwikkelingstoxiciteit, en neurotoxiciteit. De producten zijn gen-profielen voor identificatie, classificatie en effectiviteitsprofilering van stoffen tijdens screening, product ontwikkeling en risiko evaluering. Deze gen-profielen zijn gebaseerde op mechanismen met relevantie voor de beschreven toxische eindpunten, en zijn de eigendom van ToxGenSolutions (octrooien).

Erwin L Roggen, heeft als manager bij Novozymes AS (Denemarken) 18+ jaar eraring met het ontwikkelen en leiden van industriële en Europese (FP6 en FP7) projecten (b.v.b. FP6 Project Sens-it-iv (2005-2011). Deze ervaring betreft sturing van zowel fundamentele als toegepaste (immune-) toxicologische en farmacologische projecten. Erwin L Roggen is eigenaar van 3Rs Management and Consulting ApS (www.3rsmc-aps.com) in Denemarken, mede-eigenaar van Senzagen (Zweden) en CEO voor ToxGenSolutions (Nederland). Hij is houder van bestuursposten in nationale en Europese organisaties, en is lid van verscheidene Europese en globale Comités.

Icometrix

Partner: Icometrix

Icometrix is een innoverend spin-off bedrijf van de KU Leuven en Universiteit Antwerpen dat focust op de ontwikkeling van beeldbiomerkers op basis van magnetic resonantie beelden (MRI) voor neurologische aandoeningen. Icometrix ontwikkelde software voor het automatische kwantificeren van atrofie (volume verlies) en letsels in de hersenen op basis van hersen MRI scans. Deze software is goedgekeurd voor de klinische markt in Europa (CE) en het overeenkomstige klinische rapport voor de klinische markt in de US (icobrain) heeft 510(k) clearance van de FDA. icometrix focust verder op nieuwere meer geavanceerde biomerkers (diffusie, fMRI, MTR, et. ) voor beeldanalyse van de hersenen en maakt deze software bovendien project specifiek indien nodig. icometrix analyseert data van meer dan 300 centra/ziekenhuizen wereldwijd voor zowel klinische praktijk als klinische studies (trials).

icometrix ontwikkelde software specifiek voor de ziekte van Alzheimer (AD) en deze methodes zijn reeds toegepast in meerdere studies, waaronder studies die veranderingen trachten aan te tonen in de eerste stadia rond Alzheimer (MCI, prodromal AD, asymptotic at risk for AD). Icometrix is gecertifieerd voor ISO9001 en ISO13485 (Medical Devices) alsook voor ISO27001 (Information Security) en HIPAA compliant (Veiligheid- en Privacy- richtlijnen en regels).

Icometrix is partner in verschillende Europose projecten (H2020), e.g. centerTBI, Europond, Childbrain, TRABIT en BQminded.

Universiteit Antwerpen

Partner: Universiteit Antwerpen

Het Referentiecentrum voor Biologische Markers voor Dementie (BIODEM) (UAntwerpen) maakt deel uit van het Departement Biomedische Wetenschappen en het Instituut Born-Bunge van Universiteit Antwerpen. BIODEM bestaat uit een onderzoekslaboratorium, en een service lab en wordt geleid door Prof. Dr. Sebastiaan Engelborghs, MD, PhD, samen met Prof. Maria Bjerke, MSc, PhD. Het team bestaat verder nog uit een postdoctoraal onderzoeker, 8 PhD studenten, 1 buitenlandse visiting PhD student, een arts-onderzoeker en twee laboranten. Binnen het BIODEM onderzoekslab wordt onderzoek gevoerd naar een verbeterde en vroege diagnosestelling van de ziekte van Alzheimer en aanverwante hersenziekten op basis van biomarkers. Zowel biochemische markers in bloed en cerebrospinaal vocht (CSV) als beeldvormende technieken (MRI, PET) worden bestudeerd, waarbij intensief wordt samengewerkt met de UAntwerpen / KULeuven spin-offs ADx Neurosciences en icometrix. BIODEM heeft een toonaangevende rol gespeeld in de standaardisatie, validatie en harmonisatie van de huidige CSV biomarkers voor de diagnosestelling van de ziekte van Alzheimer, onder meer met studies in een autopsie-geconfirmeerd cohort van patiënten met dementie. Deze CSV biomarkers werden recent opgenomen in de gereviseerde diagnostische criteria voor de ziekte van Alzheimer (met Engelborghs als co-auteur). BIODEM maakt deel uit van toonaangevende internationale biomarkerconsortia zoals IMI EMIF-AD binnen hetwelk Engelborghs WP leader is. Binnen het BIODEM service lab worden gevalideerde biochemische biomarkerbepalingen aangeboden voor klinische diagnostiek alsook voor klinische studies. Als neuroloog gespecialiseerd in neurodegeneratieve hersenziekten die tot dementie leiden, coördineert Sebastiaan Engelborghs de Geheugenkliniek van ZiekenhuisNetwerp Antwerpen (ZNA), één van de 12 door het RIZIV erkende geheugenklinieken van ons land. Deze klinische expertise is ook relevant voor dit onderzoeksproject, temeer daar Sebastiaan Engelborghs ruime ervaring heeft met klinisch-farmacologische studies bij de ziekte van Alzheimer. In dat verband is er een nauwe samenwerking met Janssen Pharmaceutica. Daarnaast is ook de internationale context relevant voor dit onderzoeksproject: de ZNA Geheugenkliniek maakt immers deel uit van het European Alzheimer Disease Consortium (EADC). Sebastiaan Engelborghs maakt deel uit van het executive committee van EADC.

reMYND

Partner: reMYND

reMYND is een spin-off van de Universiteit Leuven met een focus op eiwit-misvouwingsaandoeningen heeft research afdeling voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen alsmede een service afdeling (CRO) welke transgene modellen voor de ziekte van Alzheimer commercialiseert. reMYND’s

Drug Discovery and Development (DDD) unit richt zich volledig op de preklinische ontwikkeling van ziekte-modificerende behandelingen met als doel de neuronale degeneratie te vertragen of zelfs te doen stoppen. Onze expertise bevat alle aspecten van preklinische drug development gaande van assay development, target identificatie en validatie, compound screening en optimalisatie, in/ex-vivo proof-of-concept studies en preklinische toxiciteit en safety evaluaties. Onze huidige pijplijn bestaat uit nieuwe modulatoren die verschillende aspecten van eiwit-misvouwingsaandoeningen normaliseren zoals ontregelde calcium-gestuurde signalering en oxidatieve stress. De CRO unit biedt een uitgebreide portfolio aan van preklinische effectiviteitsstudies en farmacokinetische evaluaties gebruikmakend van

transgene muismodellen gebaseerd op APP-London en TAU P301L of P301S mutaties. De CRO heeft voor klanten PoC data geleverd voor verschillende kandidaat geneesmiddelen voor klinische ontwikkeling

KU Leuven

Partner: KU Leuven

Het Stamcel instituut van de KU Leuven, gelokaliseerd in O&N4 op de Gasthuisberg campus, Leuven, heeft extensieve expertise met het genereren van geïnduceerde pluripotente stamcellen (iPSC) van patienten met familiale alsook sporadische neurodegeneratieve aandoeningen, inclusief patienten met AD, alsook FTD, PD, ALS, en andere aandoeningen. We hebben ook genome engineering technologie gebruikmakend van CRISPR/Cas technologie voorhanden om de gekende genetische mutaties te corrigeren in iPSC van patienten met familale neurodegenerative aandoeningen, zodat de relatie tussen een mutatie en abnormale neuronale functie en abnormale functie van de ondersteunende cellen kunnen genetisch aangetoond worden. We hebben robuste methoden om de hersencellen die aangetast worden in die aandoeningen te genereren vertrekkend van iPScellen (corticale neuronen, dopaminerge neuronen, motor neuronen, alsook oligodendrocyten, astrocyten en macrophagen / microgliale cellen, allemaal betrokken in de degeneratie die aan de basis liggen van van dementia, of andere neurodgeneratieve syndromen. Een aantal pphenotypische abnormaliteiten in de neuronen zijn gesubstantieerd, gebaseerd op morphologie, inclusies typisch voor de neurodegeneratieve aandoening (cytoplasmatische accumulatie van gefosforileerde Tau, FUS, TDP-43), electrophysiology, en transcriptomics, zijn al geidentificeerd, wat mogelijke doelwitten zijn voor drug discovery. In 2017 zal een geautomatiseerd platform (NextGenQBio) toegewezen door EWI, vanuit de Vlaamse regering aan het Stamcelinstituut KU Leuven en de VIB, on line komen. Dit platform bevat een geautomatiseerd iPSC generatie en differentiatie platform alsook een high content imaging/high content screen platform voor fenotypische abnormaliteiten en correcties hiervan door kleine molecules, CRSIPR/Cas of shRNA, op een medium tot high throughput niveau.

Universiteit Maastricht

Partner: Universiteit Maastricht

De vakgroep Toxicogenomics (TGX) is onderdeel van de faculteit Health Medicine and Life Sciences (FHML) van de Universiteit Maastricht en bestaat uit een multidisciplinair team van biologen, chemici, toxicologen en bio-informatici werkt in nauwe samenwerking met de biologische gevolgen van de blootstelling aan potentieel toxische stoffen vast te stellen. Momenteel omvat de afdeling ca. 35 FTE, en het onderzoeksprogramma richt zich met name op de toxicogenomics, de immunotoxicologie, en op milieu en gezondheid. Deze vakgroep is opgericht in 2011 door Prof. Jos Kleinjans, hoogleraar Milieugezondheidkunde aan de Universiteit Maastricht. De snelle ontwikkeling van de nieuwe, zogenaamde omics-technologieën stelt ons in staat om toxische reacties op verschillende moleculaire niveaus vast te stellen met een hogere gevoeligheid in vergelijking met klassieke effect markers om zo een meer accuraat begrip van toxicologische processen te verkrijgen.

De toepassing van deze innovatieve omics-technologieën in combinatie met geavanceerde bioinformatica analyses in de in vitro toxicologie en in de gezondheidsrisicoanalyse kan worden beschouwd als de centrale onderzoeksactiviteit van onze afdeling waarbij onderzoek aan de mens cq. aan menselijke cellen de kern vormt.

Hiervoor richt Toxicogenomics zich op onderzoek en ontwikkeling van het volledige potentieel van innovatieve celtechnologieën en genomics platforms benutten ten behoeve van voorspellende toxicologie op basis van mechanistische inzicht gebaseerde in vitro assays met behulp van humane cellen. Daarnaast richt de vakgroep zich op onderzoek voor ontwikkelen van nieuwe biomarkers van toxiciteit en effect voor gebruik in studies van de humane populatie.

De afdeling onderhoudt sterke samenwerkingen.Op nationaal niveau bijvoorbeeld via het Nederland Toxicogenomics Centre (NTC): Prof. Kleinjans was wetenschappelijk directeur van het NTC, dat gericht was op het ontwikkelen "-omics gebaseerde alternatieven voor de huidige diermodellen voor testen van de veiligheid van chemisch stoffen. Daarnaast coördineert/de afdeling een groot aantal EU- projecten zoals de FP6 projecten NewGeneris en Carcinogenomics, en KP7 projecten Dixa en het nu lopende FP7 Project HeCaToS.

Binnen de Universiteit Maastricht is er een lange geschiedenis van samenwerking met diverse klinische afdelingen in het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC +). De vakgroep Toxicogenomics is een onderdeel van de onderzoeksschool voor Mental Health and Neuroscience (MHens). De belangrijkste focus hiervan is om high-impact translationeel neurowetenschappelijk onderzoek te doen naar neurologische en psychiatrische ziekten en de mentale gezondheid.